Korg Capacitor, 47UF10VLESR

Korg M50 Capacitor, 47UF10VLESR,

Korg M50 Capacitor, 47UF10VLESR,

Sold Individually

SKU: 47UF10VLESR
Price: $6.50